Doğan Medya'nın satışı neden çok önemli?
Prof. Dr. Kemal Üçüncü

Filarmoni konser salonunda diz vurarak davulla horon oynamaya çalışıyoruz

Prof. Dr. Kemal Üçüncü

 
9 Ocak 2018 Salı 08:35 
Yorum YapYazdır
 
 

Garip bir yer oldu Türkiye. Gerçeklikle bütün düzeylerde bağını koparmış bir görüntü veriyor. Epistemolojik bir körlük yaşanıyor. “Bir varlığı tarif çabası, hangi epistemolojik evrenden baktığınızla ilgilidir. Epistemolojik evreninizin görmediği özelliği, deney de yapsanız görme imkanınız yok. Zira zihni evreninizi hangi epistemoloji ile kurmuşsanız, onunla bir ufuk oluşturmuşsunuzdur, o ufkun dışında kalan hiçbir şeyi görme imkanınız yoktur, gözünüzün önünde olsa da… Zihni-epistemolojik evren, renk körlüğü gibidir, gözünüzün önündekini göremezsiniz. Varlık yekununu, fizik evrenden ibaret görmek, metafizik evreni reddetmek, epistemolojik körlük oluşturuyor.[i]

Batlamyus evren modeli ile yapacağınız açıklamalar, Newton modeli ile, Einstein modeli ile yapacağınız açıklamalar farklı farklıdır. Öklid geometrisi ile başka Öklid dışı geometriler ile bambaşka açıklamalara ulaşırız.

Teo, Onto, Logos kavrayışınız, metafizik kabullerinizin birbiriyle tutarlılığı ve uyumu , başlangıç ilkeleriniz burada tayin edicidir. Bu ahengi kaybettik. Filarmoni konser salonunda diz vurarak davulla horon oynamaya çalışıyoruz.

Türkler son 400 yıl hariç bulundukları bütün coğrafyalarda çağlarının bilgi gelenekleri ile eklemlenerek sorunlarını ve anlam evrenlerini yorarak/yorumlayarak çok güçlü ve yaratıcı bir yetkinlikle inşa edebildikleri için zamana ve mekâna yön ve şekil verebilmişlerdir. Gerçeklik evrenimiz ve evimiz yıkıldı son zamanlarda bu sorunu çok ağır ve sancılı bir biçimde yaşıyoruz. Nesneler alemine miyop bir gözle bakarak gördüğümüz şeyin nesneye realiteye uygunolduğunu umarsızca şüphe duymaksızın iddia ediyoruz. Miyop görüntünün verisi ile bilgi ve yorum, kanaat oluşturuyoruz.

Bu kültürel şizofreniyi anlamak için TRT1 Televizyonunu bir gün boyunca izlemek yeterli [üstünüzü çıkarıp dereye, denize koşabilirsiniz ya da kafayı yakıp ağlayabilirsiniz ikaz edeyim]. Sadece Nuh’un Cep telefonu ile konuşması değil sorun, tarih ve ilahiyat programlarının artık sadece TRT’ de değil bütün tv’lerde şirazesi dağıldı. Garip ve tuhaf bir bilgi evreninin çarpık ve hasarlı bilgileri ile hüküm kurmaya çıkarım yapmaya çalışan bir siyasal akıl ve büyük bir kamuoyu ile karşı karşıyayız. TRT’de gün görmemiş Abdulhamit Han geyikleri, İttihat ve Terakki düşmanlıklarını pehlivan tefrikası gibi izleyebilirsiniz. Garip uzmanlar, garip sözler, cemaat kanallarında bile söylemekten teenni edilen şeyler artık güpegündüz ortalığa boca ediliyor. Birinci sınıf mizah!

Büyük medya bundan farklı değil İran gibi çok önemli bir konuyu gazeteci kızlar, oğlanlar kendi aralarında çay, kayfe içerek tartışıyorlar kimse yadırgamıyor, dehşete düşüyor dünyayı izleyebilen az sayıdaki akl-ı selim insanlar.

 

TARİH ÖLÜMCÜL VİRÜS İŞLEVİ GÖRÜYOR

Sözüm ona tarih ve ilahiyat programları artık “kamu ruh sağlığını" tehdit eder durumda. Bilindiği gibi, İranlı düşünür DaryushShayegan, köklü bir medeniyete sahip olmakla beraber modernitenin ani atakları karşısında şaşkınlığa uğramış, gelişmelere ayak uydurabilmek için acele ederken üst üste yanlışlar yapan toplumlarda özellikle aydınların yaşadığı “kültürel şizofreni”yi işaret eder. Bu gibi toplumlarda, en moderninden en muhafazakârına kadar, bütün aydınların ayırıcı vasfı, duygu ve düşünce dünyalarında iki farklı kültürün sürekli itişip kakışmasından doğan zihin çarpıklıklarıdır. Bir yanda tarihin dışına düşme (anakronizm) kaygısı, diğer yanda “köksüzleşme” (yabancılaşma) korkusudur.

“Bu gibi toplumlarda bilinç bir hard diskin ikiye bölünmesi gibi birbirine zıt iki düzlemdedir. Tespitler tahliller tutarsız çelişkili, söylemler afaziktir. Beynin bir tarafının iyi, dost dediğine öbür tarafı kötü, düşman der, özetle bir cinnet hali.”

“Eleştirellikten yoksunluk, ve bunu perçinleyen kutsallaştırma, dahası dikkatini sorulardan çok yanıtlara odaklayan bu yaralı bilincin var ettiği nesneler hemen her yanımızı kaplamış ve hatta benliğimizi dahi işgal etmiş durumdadır. Tuhaf denemeyecek kadar vahim, acınası düşünce yapıları var eden bu bilinç, olur olmaz verileri harmanlamada, birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayan tutumları birleştirmede, öncelik ve sonralık ilişkisini altüst etmede ve her şeyi birbirine karıştırmada derhal işe koşulur. Ve neticede anlamdan yoksun, çarpık ve hatta çarpık olmaktan öte kelimenin tam anlamıyla boş, bomboş fikirler birbirine kenetlenerek, sürekli bir melezlemenin sonucunda her şey birbiriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığından ortaya darmadağınık fırça darbelerinden oluşan berbat bir tablo çıkar Shayegan ‘bunu gerçek-altı dünya” şeklinde tanımlar.

Çok değerli hocam ve dostum tarih filozofumuz Prof. Dr. Şahin Uçar'a göre;

"beşeri şuur, sanat ile, yani yüz binlerce yıl önce, daha taş balta vb "artifact"ları yaparken başladı faaliyetine. Tahminlere göre belki 50 bin yıl önce ruhlara inanç şamanizm, ölüleri gömme ve benzeri haller ile, yani dini anlayış ile devam etti yoluna. Felsefe belki 3000 yıl önce eski Yunan'da başlamadı amma, nihayet bilinen kadarıyla en fazla 5-6 bin yıl kadar bir geçmişi olabilir. Gerçek müspet ilimlerin geçmişi de bilemedin 7- 8 asır. Tarih şuuru ise en zor olanı ve en son gelişen beşeri şuur biçimidir" der Colingwoood "speculummentis" adlı eserinde ve batıda ancak 18'inci asırda zuhur eder. Bize ise henüz teşrif etmedi bile. zira, bir tarihçi olarak tarih felsefesi ile sadece ben meşgul oldum ve ben de milletin kaale alacağı kadar fazla bir şey yazamadım bu vadide bilindiği üzere. Bu yüzden bizde tarih şuuru henüz yoktur. İslam alemine de henüz teşrif etmemiştir. Hakeza 20. yüzyıl başında Tolstoy ile teşrif eden gerçek kozmik ve dini şuurdan da eser yoktur Türkiye'de. Tarihçiliğin ise ismi var amma müsemması meçhul. Tarihi ahbar rivayetini tarihçilik zannediyor insanlar. Tarihi hadiseleri/olayları öğrenerek tarih öğrenilebilir zannediyor tarihçiler bile. Velhasıl raviya- ı ahbar ve nakilan- ı asar şöyle rivayet ederler; kim bizim milletin tarih deyince anladığı -haşa benim gibi diyeceğim nerdeyse- bir mağribi anka kuşudur ki gerçekte onu da gören bilen tanıyan anlayan yoktur vesselam...

Burada herkes tarih uzmanı, dohtorlar! ve [bir makaleyi 7 kişi yazan] fencilerin , emeklilerin yan dalı adeta.

Kamacı siyasilerin ve tarih bilincinden yoksun kitlelerin elinde tarih ölümcül bir virüsü gibi işlev görüyor, halüsünasyonlar gördürüyor, gölgelerle süngü harbi yaptırıyor, kamacı kültürü besliyor. Bunların temelinde hep o Kamacı kültür vardır.

BAHÇELİ BEY JEOPOLİTİK BİLİMİNİ ŞALGAM SUYUYNAN YUĞDU

Weber sosyal olayları ve süreçleri tipler üzerinden açıklamayı/yorumlamayı  önerir. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmaları 3 kitabında Türk sözlü ve epik geleneğini Alp, Gazi, Veli ,Ahivb tipler etrafında inceler.

Biz de  yeni dönemdeki tipolojiye bu yöntemle "KAMACI" diyoruz. Her ideolojide ve felsefi kanaatte var kamacılar. Anakronikler, düşünce ve sözlerinde nedensellik ilgisi yok, afazik, daha çok muhayyel, mitolojik kayıp bir cennete, geçmişe referansları var, öğretmen okulu,Ocak, kimi örgüt evi, kimi cemaat evi, tekke fark etmez. Herkes geri kalanlara bu cenneti kılıç/ kama zoruyla kabul ettirmek derdinde. Her ne olsa çekerler kamaları, kama şakırtısından ne olup bittiğini anlayamazsınız çoğu zaman.

O çağ çoktan geçti ama olsun. Sazına vuran eline kurban emmoğlu, keçeye pala, testiye kurşun Yeniçeri talimi eskimez.

Devletlülerimiztümden bu Kamacı tarih anlayışı ile maluldür.

Kardeniz’de türküsü bile var Kamacının

“Çektin hağukamayi/nereye vuruyisin diye”.

Odun , ben sana k.dum.Uydu mu? Uyduysa da k..dum uymadıysa da anlayışı.

Tarihçilerin ekseriyetinin tarihin, tarih bilgisinin neliği hakkında fikri olmadığı bir yerde tarih bilinci nereden olsun. Açın milli kültür şurasının videolarının dinleyin kocaman ulemanın ortaokul seviyesinde bile makul göremeyeceğimiz doğaçlama ve yardırmalarını. Politik kimliklerin bu kadar baskın olması her şeyin politik kimliklerle ifade ediliyor olması esasen kültürel köksüzlüğün ve tarih dışılığın bir neticesidir.

Eskiden birlikte tarih programlarında Celal Şengör Beyle tarihi konuları tartışan  Sivil Korg. Prof. Dr. Erhan Afyoncu Celal hocanın kamacı tarzı nahoş çıkışına "Herkes işini yapsın " diye itiraz etti. Haklıdır, velakin bu ilke hepimiz için kendileri için de geçerlidir.

Ellahhhdiyelüm aşk ile.

***

Ana muhalefet partisi lideri Abdullah Beyin tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptığını söylüyor.

Bu bakış açısı karşısında İnsan derin bir ürperti ve hayal kırıklığı duyuyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile aynı yerde mi yaşadık şüphesine düşüyorsunuz.

Görevlerinden alınan gülümseyen rektörleri ben atadım Kemal Bey, patır patır görevden alınan FETÖCÜ bürokratların kararnamesinde , soruşturmasında, referansında benim imzam var! 1280 bylock girişi olduğu basında yazılan danişmenti de ben buldum!

Bahçeli Bey milli beka sitratecisiyle jeopolitik bilimini şalgam suyuynan yuğdu. AKP ve Saray bile artık bu kadar fazla tanışıklık vermeyelim doğu güneydoğu oylarında tehlüke var demeye getiriyor ama millüğübeğa dinlemez!

İyi partiden yansıyan garip “istratecik” bilgiler var. [Bu kadar asker ve uzmanın olduğu bir yapı S 400 ve F16 konularında , Kıbrıs konusunda genel başkanına eksik bilgiye dayalı yorum yaptırması yeni ve farklı iddiası açısından zaaftır. Toplumun büyük beklentisi karşılanmalı,dikkat edilmeli, nitelikli bilgi en büyük güçtür. Bu konular genişçe açıklanmalıdır. Parlak çeketve büyük telefon çay ocağı ve çarşıda ehaliynensöhbet aparırken işe yarar, o özgüvenle aynen devam ederse realiteye gelir güm diye toslar].Bu durum tüm partilerimiz için geçerli.

YANLIŞ KİŞİLERE ENDEKSLİ YAKLAŞIMDA NEDEN HALA ISRAR EDİLİR

Partilerin arge birimleri Vatan Partisi hariç çok kötü ve vasat altı. Batıda her partinin vakıfları ve enstitüleri sürekli olarak proje ve değerlendirmeler hazırlarlar. Aynı zamanda bu vakıflar o ülkenin dış politikasına yurt dışında devletin temas kuramadığı kesimlerle diyalog yürüterek ülke politikasına katkı sunarlar. Bizde böyle şeylere ihtiyaç yok siyasetçilerimiz sert şut çekmeden, sertleşmeye, ekonomiye, eğitime kadar her konuyu bilirler, gazetecilerimiz de böyledir her konuda tartışma yapabilenleri her akşam izliyoruz.

Cumhuriyeti kuran parti seçmenin %65 kısmının siyasal değerler itibarıyla Müdaf’a-yi Hukuk bloğunda olmasına rağmen [bunlar bilimsel çalışmalarla tevsik edilmiştir yorum değildir] bu konjonktürde vatan ve bayrak, Atatürk, Müdafa’a-yiHukuk diyerek yürüse başka şeye gerek kalmadan iktidar olacağını öngöremeyen siyasetçilerin, sosyoloji allamelerinin epistemolojik körlüğünü başka nasıl izah etmeli?

Kimse gücenmesin, gelin burada ıhlamur içip geyik çevirelim devlet ve siyaset ciddi bir iştir, farklı bir  fikir, çözümü ve projesi olmayan insanların ahalinin cehaletine yaslanarak buraya hücum etmesi vatanperverliğe sığmaz.

CHP kendini milli seçmenden, Müdafa’a-yi Hukuktan yalıtarak bile isteye seçmen tabanını daraltıyor ve Türkiye’yi çözümsüzlüğe ve çaresizliğe sürüklüyor, siyasal sistemi tıkıyor. Sağa açılma diye ortaya konan plansız , programsız, yanlış kişilere endeksli yaklaşımda neden hala ısrar edilir.

Bu konjonktürde CHP’nin gümbür gümbür iktidara gelememesi kimse kusura bakmasın CHP siyasal elitinin ve aklının yetkinlikle kullanılamaması ile alakalıdır.

Siyasi partilerimizin A kadroların bilgi, birikim ve donanımı Türkiye’nin ve ait oldukları siyasal geleneğin temel iddialarını nitelikli bir biçimde temsile ve takdime yetersiz. Bu konu çok kritiktir bütün aydınların ve yurttaşların dikkatlerine sunuyorum. Seçim liyakatliler arasında yapıldığı takdirde bir anlam ifade eder, liyakati ,birikimi olmayan insanları aynı skalada değerlendirerek onlara kaldıramayacakları yükleri yükleyerek sonuç alınamaz.

Türkiye öncelikli olarak bu paradoksu aşabilmesi için Siyasi Partiler Kanununu ve Siyasi Partilerin işleyişini tartışarak reforma tabi tutmalıdır.Türkiye’nin nitelikli birikimi hiçbir siyasi kanaat alanında siyasete yansımıyor.

Bu konuda en yenilikçi arayışların ve araştırmaların, farklı profil ve birikimleri siyasete taşıma gayretinin AKP’den yansıdığını not etmeliyiz.

KİMSE MAVAL OKUMASIN

Yüz defa söyledim tekrar söyleyeyim. Türkiye'de il ve ilçe belediyelerinde imar değişiklikleri neticesinde oluşan rantı uzmanlar yıllıkasgari 100 milyar dolar olarak hesaplıyor. Hepimiz tertemiziz o zamanın bu paranın nerede olduğuna cevap vermek zorundayız.

Kimseyi zan altında bırakmak istemeyiz lakin tablo ortadadır. Biz bir genel bilimsel tahlili ortaya koyuyoruz.Her partinin belediyesi, yerel iktidarı var, devasa rantlar kontrol ediliyor . Gocuklu siyaseti cari partiler sistemini bu yapı finanse eder. Kimse maval okumasın. Bu oligarşik yapıya nitelikli siyasi kadroların girebilmesinin imkanı var mıdır?

Siyasi partiler kendi içlerinde aşiret düzeninin demokratik ve yasal! modelini kurdular. Yasaların ve kavramların anlamı burada başka türlü. İtaat ve sadakate dayalı bir otarşi ve hiyerarşi bu yapıdan çıkıyor. Vejeteryen Kızılderili aç kalmış gözüne geyiği kestirmiş ama tabu hayvan ne yapsın? Hemen geyiğe dağ balığı ismini takıp halletmiş. Bizde seçim, liyakat, temsil, özgür irade, tartışma ve istişare dağ balığı anlamına geliyor maalesef

Ekonomipolitik sistemin özüne ilişkin bir eleştiri ve teklif yoksa esasen sizler siyasi anlamda mugalata yapıyorsunuz mevcudu tekrar ediyorsunuzdur.

Yeni bir şey söylediğini iddia eden de yok zaten.

Ah rezil kapitalist düzen güvecin adı "dagggva olmuş, İslam birliği olmuş,devrim olmuş". Kimse de çaktırmıyor hiç anlaşılmıyor!

Bu fikirlerin samimi kitleleri tabanda birbiriyle didişedursunlar!

Avanağı gıdıklayım derdi rahmetli Mevlüt emmi.

Yersen!

Ben güveci bıraktım sağlık sebepleri ile balık ızgaraya geçtim yeni davam artık bu.

Palukçular partisindenim,Izgara Sen de dağıldı ama bir tedbir alacağız.

***

[i]http://www. fikirteknesi. com/higgs-bozonu-etrafindaki-dusunce-harmani/

Kemal Üçüncü

 
9 Ocak 2018 Salı 08:35 
Yorum YapYazdır
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Nihat Genç
 
Türker Ertürk
 
Attila Aşut
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Mustafa Önsel
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
Kazım DEMİR
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Arslan Bulut
 
Mehmet Polat
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Ahmet Özer
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Mehmet Erdal Çağdaş
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1791 - Hollanda'lı kadın hakları savunucusu Etta Palm, Gerçeğin Dostları Konfederasyonu olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.
1801 - I. Aleksandr Rusya İmparatorluğunun çarı oldu.
1839 - OK sözcüğü ("oll korrect") Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti.
1848 - Macaristan, Avusturya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1855 - Dolmabahçe Camii ibadete açıldı.
1903 - Wright Kardeşler ilk sabit kanatlı uçakları için patent başvurusunda bulundular.
1919 - Benito Mussolini, İtalya'da Fasci italiani di combattimento (sonraki Nasyonal Faşist Parti)'yu kurdu.
1921 - II. İnönü Muharebesi başladı. Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.
1925 - Sessiz sinema döneminin en pahalı filmi, (3.9 milyon dolar) "Ben Hur" gösterime girdi.
1931 - Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.
1933 - Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.
1946 - Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel, Cami Baykut ve Halil Lütfi Dördüncü, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra dava Yargıtayca bozuldu ve gazeteciler serbest bırakıldılar.
1949 - Büyük Doğu dergisi sahibi Necip Fazıl Kısakürek, kumar oynarken polis tarafından yakalandı.
1956 - Pakistan, ilk İslam cumhuriyeti oldu.
1959 - Ankara'da yayınlanan Öncü gazetesi süresiz olarak kapatıldı.
1960 - Said Nursi Mardin'de vefat etti.
1971 - Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş'in arkadaşları Hüseyin İnan ve Mehmet Nakipoğlu yakalandı.
1972 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam cezalarını onayladı.
1974 - Hükümet, İmralı Adası'nda gömülü olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarının başka bir yere taşınabilmesine izin verdi.
1977 - Liselerde okutulan "Felsefeye Başlangıç" adlı kitabın yazarı Prof. Nebahat Küyel, Aleviler'i küçük düşürme iddiasıyla yargılandı.
1979 - MSP eski milletvekili Halit Kahraman eroin kaçırırken Yunanistan'da yakalandı.
1989 - Utah Üniversitesi'nden Stanley Pons ve Martin Fleischmann, soğuk füzyon konusundaki buluşlarını açıkladılar.
1990 - Cizre'de binlerce kişi yürüyüş yaptı.
1992 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen Sabah Gazetesi muhabiri İzzet Kezer başından vurularak öldü.
1994 - Aeroflot tipi bir yolcu uçağı Sibirya'da düştü: 75 kişi öldü.
1994 - Meksika başkan adayı Luis Donaldo Colosio, seçim hazırlıkları sırasında düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.
1996 - Ankara'da öğrenciler harçları protesto eylemi yaptılar. Çıkan olaylar sonrasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi binasına giren polis 127 öğrenciyi gözaltına aldı. Olaylarda 51 polis ve 100 öğrenci yaralandı.
1996 - Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni din düşmanlığı yapmakla suçladı.
1998 - Bakanlar Kurulunda irticayla mücadelede alınması gereken önlemleri içeren yasa tasarılarının büyük bölümü imzalandı.
1999 - Paraguay Başkan yardımcısı Luis María Argaña suikast sonucu öldürüldü.
2000 - Galatasaray futbol takımı, Avrupa Futbol Birliği, UEFA Kupası çeyrek finalinde deplasmandaki ilk maçta 4-1 yendiği Mallorca'yı Ali Sami Yen Stadı'nda da yenip, yarı finalist oldu.
2001 - NATO, Kosova savaşında seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti.
2001 - Sovyet uzay istasyonu Mir'in görevi sonlandırıldı.
2004 - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Şehitler Coğrafyası projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, Gelibolu Yarımadası'nda iki bin askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu.
2008 - Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlhan Selçuk, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.
625 - Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler arasında Uhud Savaşı başladı.
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
26
17
3
6
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
41
7
Göztepe
26
11
7
8
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Süper Loto
22.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu030708384953
 
On Numara
19.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu04051112182629313233353740475051546370717980
 
Sayısal Loto
17.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu021617314448
 
Şans Topu
21.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu032023272912
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:31
  • Güneş06:12
  • Öğlen12:39
  • İkindi16:07
  • Akşam18:45
  • Yatsı20:15
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık