Türkiye’nin onurunu ‘mahvettiniz’!
Prof. Dr. Kemal Üçüncü

Gölge CIA'in raporunda Türkiye'ye ne rol biçildi

Prof. Dr. Kemal Üçüncü

 
8 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10 
Yorum YapYazdır
 
 

“Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.”

Karl Marx

Soğuk savaş sonrası dönemde Afro Avrasya alanındaki güvenlik mimarisi temelden sarsılarak yeni dinamikler etrafında şekillenmeye başlamıştır. Soğuk savaş dönemindeki statüko Türkiye için büyük ölçüde öngörülebilir bir çerçeve sunuyordu. Oysaki soğuk savaş dönemi sonrasında Türkiye’nin her anlamda öncelikleri, etkileyen ve etkilenen dinamikleri değişmiştir. Bu yeni durumu öngören ve kuşatan bir Grand strateji maalesef ki üretilememiştir. Kör kasabalı ideolojilerle, mahfeldedikosunu veya Dışişleri bürokratlarının küçük sohbetlerini aşmayacak bir takım aktivitelerle bugüne gelinmiştir. Mezopotamya gaydeleriyle esrük vaziyetteyiz.

Ağzı olan konuşuyor.

Bilim adamlarının ve gazetecilerin, yüksek devlet bürokratlarının kahır ekseriyetinin feylesofisi, yeterli literatür bilgisi olmadığı için bu konularda ilmi işçiliği ve nakilciliği maalesef aşamıyorlar, doldur boşalt bir ezberle papatya falı bakıyorlar.

Teoriya üretemiyorlar, yığınla demir teli, raptiye harak, kürek boş laf, mugalata yığını.

Türk ABD ilişkileri Soğuk savaş sonrasında yeni jeopolitik gerçeklere bağlı olarak radikal bir biçimde değişmiştir. NATO ve ABD’nin yeni hegemonya stratejileri Türkiye’nin çıkarları ile açıkça çelişmektedir. Bu anlamda Türkiye’yi zaafa uğratmaya dönük son 10 yıldır açık veya örtülü araçlarla TSK’ya karşı yürütülen yıpratma ve etkisizleştirme operasyonlarında bunu çok açık bir biçimde gözlemlemekteyiz. Ne yazık ki Türkiye’nin savunma askeri ve diplomatik stratejisinde böyle bir durum öngörülememiştir.

BU KAFA STRATFOR’LA MÜCADELE EDEBİLİR Mİ

Uzunca bir süredir bir Türkolog olarak bu yeni durumu teorik bir zeminde ele alarak perspektifler önermekteyim. Karadeniz Havzasının önemine dikkat çekmekteyim. Doğu Karadeniz bölgesinde artan yabancı menşeli kültürel, stratejik faaliyetleri ortaya koyup karar alma mekanizmalarını ikaz etmekteyim. Avrasya lojistik aksını değiştirecek potansiyelini avazım çıktığınca sabah akşam teneke çalınan, her konunun uzmanlarının dopdolu olduğu bir iklimde bağırmaktayım, ehali Trabzon’dan yayladan Erzincan’a demiryolu yapıp tulum peyniri taşıma derdinde. Koca koca adamlar Türkiye Ulaşım Strateji raporunda Karadeniz limanlarını Erzincan’a bağlıyor bu kafa gölge CIA olarak bilinen Stratfor’la mücadele edebilir mi?

Ne yazık ki büyük bir atalet içerisindeyiz “konuyla ilgili” kurumlar işlevsiz, yetkililer etkisiz, konuyu bilenler saf dışı, savruk ve yalap şalap bir durumdayız. Vasat ve vasat altının saltanatının tasallutu altındayız. Ciddi bölgesel araştırma enstitülerimiz hala kurulmadı yıl 2018. Kurulanlar iş olsun diye kurulmuş. Hala cek, cak önemlidir, safahatındayız. Nasılsa hayırdır deyip hesap soran bir mekanizma yok. Bölgede 18 üniversite var ört ki ölem. Genel olarak üniversite sistemimiz stratejik bilgi üretemiyor. Oxford, Harvard, Cambridege, Ford Vakfı binlerce mil uzaktan devasa bütçelerle bölgede. Şimdi bunu yazdım ya yarın Ellahh der kamayı çeker kemençe gaydesine başlarlar. Biz Kültür Bilimleri Akademisi olarak bu meselede de hem Türkiye’de hem Karadeniz havzası dış ülkelerde yayın ve araştırma, konferans, sempozyum faaliyetlerimizle sahada ön alıcı çalışmalara karınca kararınca devam etmekteyiz. Rusya Karadeniz Araştırmalarının bu konudaki ciddi yayınlarını Türkçeye kazandırdık.

Jeopolitik ciddi bir bilimdir ve lakaytlık kabul etmez. Mekânınızın ve nüfuz alanınızın envanterini ve jeopolitiğini, mekan felsefesini yapmış olmanız lazım. Diplomalı yarı aydın, partici, yelekli, mugalatacı, çevrelerin, açık çay içip kaysı kurusu yerken, “noktasında, medeniyet tasavvuru” sözlüğü ve şadırvan sohbeti nevinden hafiflikleriyle bu alanda bilgi üretmek mümkün değildir. Asgari 20.000 kitap, şömine, ayı postu, köşk, boğazlı kazak olacak. Güveç ve tavuk dürüm yiyerek vesileler dileyerek jeopolitik yapılmaz.

Şaka bir tarafa jeopolitik elit bir birikim, disiplinlerarası bir vukufiyet yetmez parlak bir feylosofi ile yapılır. Kaç gündür medyadaki tamtamlara baktığımızda Aydınlık grubu hariç, yaygın medyada tahlili tek haber ve yoruma rastlayamıyoruz.

ABD’NİN TALEPLERİNDEN HABERDAR DEĞİLLERDİ

Türkiye fiili olarak ABD ile olan krizi ötelemekteydi. Halkbank ve en son Rahip Brunson olayı ile sorun çok somut bir hale geldi. Çok şükür ki bizde politik karar alıcılar çok fazla kaynak ve literatür takip etmedikleri için ABD’nin bu taleplerinden haberdar değiller, ABD bu dolaylı mesajlarının alınmamasından hayli rahatsız. Türkiye şaşkın vaziyette.

Meseleye ABD dış politikası ve diplomasisine yön veren Stratfor gibi ciddi ve önemli stratejik araştırmaları enstitülerinin gözlüğünden bilimsel yöntemle baktığımızda ortaya ilginç bir tablo çıkmaktadır. Stratfor’un “Gelecek 10 yıl 2015-2025” raporundan ülkemiz ve yakın kara ve deniz havzamızla ilişkili öngörüleri dikkatlerinize sunuyorum, Değerlendirmesini başka bir yazıda ayrıca ele alacağım:

Ancak kısaca belirtmem gerekir ki ABD’nin Türkiye’den kendi stratejik hedefleri doğrultusunda yeni talepleri var. Siyasi partiler, kamuoyu, politik karar alıcılar geniş ölçüde bu talep ve değerlendirmelerden haberdar değildirler. Bu talepler Türkiye ile Rusya’yı dönüşsüz olarak karşı karşıya getirecek, düşman kamplara itecek beka kabiliyetimizi temelden sarsacak kabul edilmez taleplerdir.

Mesele ortaya çıkan sonuçlara, görünenlere, söylenenlere, odaklanarak anlaşılacak kadar basit değildir. Nüfuz ajanları, cahiller ordusu, sözüm ona siyasi esnafının acayip ve garaip laflarını ibretle izlemekteyiz. İçinde incir çekirdeğini dolduracak bilgi yok. Ucuz kasaba politikacılılarının cehaletten kaynaklanan saçmalıkları bir yana yeminli Türk düşmanlarının cüretkâr hezeyanlarını şaşkınlıkla izliyoruz.

İlaveten, bu ciddi soruna karşı çözüm üretecek mercilerin zaafı ve bilgi yetersizliği ve bunda ısrarı kabul edilebilir, affedilebilir bir şey değildir.

Aydınlık gazetesinde Yunus Soner’in belirttiği gibi “Brüksel’de düzenlenen son NATO Zirvesi medya tarafından, ABD Devlet Başkanı Trump’ın bütçe talepleri ve ittifak içi tartışmalarla ele alındı. Oysa, ittifak, zirvede geniş bir tehdit ve savaş programı kararlaştırdı. ALINAN KARARLAR TÜRKİYE'NİN STRATEJİK POZİYONUNUNU VE BEKÂY KABİLİYETİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK NİTELİKTEDİR.

Sonuç Bildirgesi Doğu Cephesi’ndeki Rusya’ya dair son derece ağır ifadeler kullanmaktadır, Rusya, NATO sınırlarında kışkırtıcı eylemler gerçekleştiren, NATO hava sahasını ihlal eden, nükleer silah kullanımında sorumsuz söylemlere girişen, Avro-Atlantik’in seçimlerine ve egemenliğine müdahale eden ve böylece güvenlik ve istikrarı tehdit eden, uluslararası silahsızlanma anlaşmalarını ihlal eden” (Madde 6), bunun yanında “Ukrayna vatandaşlarına Rus hapishanelerinde işkence yapan, Gürcistan’a ait bölgelerin bölünmesini destekleyen”, “saldırgan askeri tutumuyla İttifak’ın güvenliğini dinamitleyen” bir ülkedir [i]

Bilindiği gibi Rusya’nın yeni askeri stratejisinde Türkiye’nin en geniş bölgesini tuttuğu Güney kuşak Rusya için birinci öncelikli tehdit alanı olarak değerlendirilmektedir. Alexander Dugin’in değerlendirmelerinde Rusya’ya gelebilecek tehdidin mihver alanı olarak Türkiye’yi işaret ederek Türkiye’nin her ne surette olursa olsun darıltılmamasına özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Gürcistan NATO üyeliğine alındığı takdirde Rusya’dan NATO ülkesi Gürcistan’a yönelebilecek tehditlerde Türkiye NATO üyesi Türkiye Rusya ile karşı karşıya gelebilecektir.

Gürcistan’ın NATO’ya kabulü ile başlayan süreçte ABD Rusya’yı çevreleme politikasını uygulamak, Rusya’yı bölmek istemektedir. Bunun uygulama üssü Türkiye olarak planlanmaktadır. Açıkça istenen taviz budur.

O halde Türkiye, Gürcistan’ın üyeliğine niye bu kadar sevindi anlayan varsa beri gelsin.

İŞTE O RAPOR

Stratfor’un “Gelecek 10 yıl 2015-2025” raporunu sizler için özetledim:

[“Rusya’nın Gürcistan’ı işgal ettiği ve finans krizinin vurduğu 2008’den beri dünya kendini yeniden yapılandırıyor. Avrupa Birliği, bir türlü çözemediği ve hızla tırmanan bir krize girdiÖngörümüz; Avrupa Birliği önceki birliğine asla geri dönemeyecek ve eğer ayakta kalırsa önümüzdeki 10 yılda daha sınırlı ve bölünmüş bir şekilde çalışacak. Serbest ticaret bölgesinin karşısında korumacılığın artmasını bekliyoruz.

Almanya’nın önümüzdeki 10 yıl ciddi ekonomik gerilemelerle karşılaşacağını ve bunun sonucunda Polonya’nın bölgedeki gücünün artacağını bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl Rusya’nın Ukrayna üzerindeki mevcut çatışması uluslararası sistemin merkezindeki en önemli öğe olarak kalacak, ama bu 10 yıllık sürede Rusya Federasyonu’nun mevcut durumu koruyabileceğini sanmıyoruz. Enerji ihracatına aşırı bağımlılık ve fiyatlandırma beklentilerine güvensizlik Moskova’nın geniş Rusya Federasyonu kuşağındaki kurumsal ilişkilerini devam ettirmesini imkansız kılıyor. Moskova’nın otoritesinin ciddi bir şekilde zayıflamasının, Rusya’nın resmi ve gayri resmi olarak dağılmaya sürükleyeceğini öngörüyoruz. Bu durum 10 yıl içinde hızlanırsa, Rusya’nın nükleer silahlarının güvenliği önemli bir kaygı konusu olacak.

Avrupa’nın Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yarattığı ‘ulus devleti’ oluşumunda gerilemeninhızlandığı bir döneme girdik. Güç artık birçok ülkede devletin elinde değil, ne yenen ne dediğerlerine yenilen silahlı fraksiyonlara devredilmiş durumda. Bu yoğun iç savaş dönemini başlattı. Amerika hava gücüyle ve sahadaki sınırlı kara gücüyle durumu hafifletmeye hazır fakat dayatmaya ne muktedir ne de istekli. Güney sınırları bu çatışma yüzünden savunmasız hale gelen Türkiye yavaşça savaşın içine sokulacak. Bu 10 yılın sonunda, Türkiye başlıca bölge gücü olarak ortaya çıkacak ve böylelikle Türk-İran çekişmesi artacak. Çin yüksek-büyüme ve düşük ücret döngüsünü tamamladı ve yeni bir safhaya geçti. Bu safha daha yavaş büyüme ve yavaş büyümeden kaynaklanan değişken güçleri kontrol altında tutmak için giderek güçlenen diktatörlüğü içeriyor. Çin başlıca büyük ekonomik güç olmaya devam edecek ama daha önce olduğu gibi küresel büyümede dinamik bir lokomotif olmayacak. Bu rolü, Çin-Sonrası 16 diye tanımladığımız çoğu Güneydoğu Asya, Doğu Afrika ve Latin Amerika’nın bir kısmını içeren oldukça dağınık ülkelerden oluşan yeni bir grup üstlenecek. Çin saldırgan askeri bir güç de olmayacak. Japonya hem coğrafyası sebebiyle hem de büyük ihracatçı olarak ihtiyaçları sebebiyle Doğu Asya’ya egemen bir pozisyon için iddialı olacak.

Amerika dünyada en büyük ekonomik, politik ve askeri güç olmaya devam edecek ama geçmişe göre daha az her şeye müdahaleci olacak. Düşük ihracat oranı, enerjide giderek kendine yeter hale gelmesi ve son 10 yıllık deneyimi Amerika’yı ekonomik ve askeri müdahaleler konusunda daha da temkinli kılacak. Amerika, müşterilerin ürünlerini almadıkları zaman büyük ihracatçılara ne olduğunu gördü. Düşman ülkeleri etkisizleştirmeye çalışmada gücünün sınırlarını öğrendi. Amerika, Kuzey Amerika’nın seçici çalışmalarla daha da müreffeh hale getirilebileceğini öğrendi. Amerika, orantılı güce sahip büyük stratejik tehditlerle karşı karşıya gelecek ama geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk karşılık veren rolünü üstlenmeyecek.

Birçok bölgede koruyucuların değişmesiyle, düzensiz bir dünya oluşacak. Değişmeyen tek etken Amerika’nın devam eden ve olgunlaşan gücü olacak ama bu güç daha az görünür olacak.

RUSYA

Rusya Federasyonu’nun mevcut durumunu sürdürmesi pek olası görünmüyor. Rusya’nın enerji gelirlerini kendi kendine yeten bir ekonomiye dönüştürmedeki başarısızlığı ülkeyi fiyat dalgalanmaları karşısında savunmasız bırakıyor. Ülkenin piyasa gücü karşısında bir savunması kalmadı. Direk olarak ya da bölgesel hükümetler aracılığıyla dağıtılmadan önce Moskova’ya akan gelir Federasyona veriliyordu, bundan sonra kaynakların dağılımı da çarpıcı bir şekilde değişecek. Böylece Sovyetler Birliği’nin Moskova’nın 1980’lerde ve 1990’lardaki ulusal altyapı yatırımlarını karşılayamamasını tekrar tecrübe edecekler. Bu durum bölgelerin resmi veya gayri resmi özerk oluşumlar oluşturarak kendilerini uzaklaştırmalarına sebep olacak. Rusya’nın periferisini Moskova’ya bağlayan ekonomik bağlar yıpranacak.

Tarih boyunca, Rusya böyle sorunlarını KGB ve onun yerine geçen Federal Güvenlik Servisleri ( FSB) gibi gizli polis yapılanmaları ile çözdü. Fakat 1980’lerde olduğu gibi bu on yıl içerisinde de gizli ajanlar Moskova’dan uzaktaki bölgeleri çeken merkezkaç kuvvetlerini kontrol altına alamayacaklar. Bu durumda FSB liderlerinin ulusal ekonomideki ilişkileri kurumun gücünü zayıflatıyor. Ekonomi gücünü kaybettikçe, FSB’de gücünü kaybediyor. FSB gerçek bir korku salmadıkça, Rusya’nın parçalanması engellenemez olacak. Rusya’nın batısı -Polonya, Macaristan ve Romanya- çeşitli dönemlerde Rusya’ya kaptırdıkları bölgeleri geri almak için uğraşacaklar. Belarus (Beyaz Rusya) ve Ukrayna’yı da buna dahil etmek için çalışacaklar. Güneyde, Rusya Kuzey Kafkasya’yı daha fazla kontrol edemeyecek. Orta Asya istikrarsızlaşacak. Kuzeybatıda Karelya bölgesi Finlandiya’ya yeniden katılmayı isteyecek. Uzak Doğu’da, Çin, Japonya ve Amerika’ya Moskova’dan daha yakın sahil bölgeleri bağımsız hareket edecek. Moskova’nın dışındaki alanlar ille de özerklik peşinde koşmayacaklar ama buna mecbur kalacaklar. Bu noktada: Moskova’ya karşı bir ayaklanma olmayacak ama Moskova’nın Rusya Federasyonu üzerindeki zayıflayan yönetim gücü bir boşluk yaratacak. Rusya Federasyonu’nun ayrı ayrı parçaları bu boşluğu dolduracak.Bu önümüzdeki 10 yılın en büyük krizini oluşturacak. Rusya bütün hinterlandına yayılan büyük bir nükleer güçtür. Moskova’nın gücünün azalması bu füzeleri kim kontrol edecek, kullanılmaması nasıl garanti edilecek sorularını ortaya çıkaracak. Bu, Amerika için büyük bir sınav olacak. Washington bu meseleye çözüm sunabilecek tek güç ama çok sayıdaki askeri sahaları kontrol etmesi ve hiçbir füzenin ateşlenmeyeceğini garanti altına alması mümkün olmayacak. Amerika ya henüz tasavvur edemediğimiz bir askeri çözüm ortaya koymak zorunda kalacak ve füzelerin ateşlenme riskini göze alacak ya da zaman içerisinde füzeleri etkisiz hale getirmek için istikrarlı ve ekonomik olarak sürdürülebilir hükümetler oluşturmaya çalışacak.

Bu sorunun neler doğurabileceğini tasavvur etmek zor. Ama, büyük ihtimalle önümüzdeki 10 yıl, Rusya’nın parçalanacağı yolunda öngörümüz göz önünde bulundurulduğunda, bu soruna bir çözüm bulunması gerekecek.

Bu 10 yılın ilk yarısındaki soru Baltık ve Karadeniz arasındaki ittifakın nereye kadar uzanacağı olacak. Mantıken Azerbaycan ve Hazar Denizi’ne kadar uzanması gerekir. Uzanıp uzanmayacağı bizim Orta Doğu ve Türkiye ile ilgili öngörülerimize bağlı.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

Orta Doğu, Kuzey Afrika boyunca, özellikle Levant (Doğu Akdeniz) ve İran arasındaki alanlarda ulusal çöküşler yaşanmaktadır. Demek istiyoruz ki 19. ve 20. Yüzyıllarda Avrupalı güçler tarafından kurulan ulus devletler, akrabalık, din ve değişen ekonomik çıkarlar çerçevesinde tanımlanan kendi fraksiyonları içinde çöküyorlar. Libya, Suriye ve Irak gibiülkelerde ulusal devletin fraksiyonlara bölünerek birbiriyle savaşarak gerilediğini ve giderek anlamını yitiren sınırları aştıklarını görüyoruz.

Bu süreç, merkezi hükümetin artık işlevini kaybettiği ve gücün fraksiyonlara geçtiği 1970 ve1980’li yıllardaki Lübnan modeline benzer. Ana fraksiyonlar ne birbirlerini yenebildiler ne de yenildiler. Kendi başlarının çaresine baktıkları kadar, dışarıdan da yönlendirilip, desteklendiler. Bu fraksiyonlar arasındaki mücadeleler bir iç savaşa yol açtı, savaş henüz bitmedi ama eskisi kadar da şiddetli değil. Güç boşlukları bölgede devam ediyor, cihatçı gruplar faaliyetlerini sürdürmek için alan bulacaklar ama bu durum onların iç bölünmeleriyle kontrol altına alınacak. Bu durum dış güçlerle bastırılamaz. Gereken güç miktarı ve alanın genişliği karşısında Amerika kapasitesini önemli ölçüde arttırsa bile yetersiz kalacak. Dünya’nın başka yerlerindeki durumlara özellikle de Rusya’ya bakılırsa, Amerika artık yalnızca bu bölgeye yoğunlaşamaz. Aynı zamanda, özellikle Türkiye’nin güneyindeki Arap devletlerindeki bu evrim bölgesel istikrara tehdit oluşturur. Amerika sınırlı güç kullanarak, zaman içerisinde değişecek olan bu fraksiyonların oluşturduğu tehditlerini azaltmak için harekete geçecek. Fakat Amerika bölgeye kapsamlı bir güç konuşlandırmayacak. Bu noktada, bölgedeki birçok ülke -Amerika’nın geçen on yılda bu rolündeki başarısızlığına şahit olmalarına rağmen- kararlı bir güç olarak hareket etmesini bekliyor. Maalesef beklentiler gerçeklerden daha yavaş değişir. Gerçekler anlaşıldığında, görülecektir ki; Konumu sebebiyle, Suriye ve Irak’ın istikrara kavuşması çıkarına olan ve kapsamlı şekilde hareket edebilecek tek bir ülke var, yine konumu dolayısıyla bölgede sınırlı da olsa bir başarı elde edebilecek imkana sahip tek bir ülke var. Bu ülke Türkiye. Gelinen noktada Türkiye Arap dünyası, Kafkasya ve Karadeniz havzasında çekişmelerin ortasında kalmıştır. Ama Türkiye şimdiye kadar risk almaktan kaçınmıştır. Siyasi ve askeri sebeplerle Türkiye’nin Amerika’nın müdahalelerine ihtiyacı olacaktır.

Amerika yardımcı olacak ama bunun bir bedeli de olacak: Rusya’yı kontrol altına almaya destek vermek. Amerika Türkiye’nin savaşan bir rol üstlenmesini beklemiyor, kendisi için de bir niyeti yok. Ama Karadeniz’i yönetme konusunda bir miktar işbirliği isteyebilir. Türkiye Orta Doğu’da tamamen bağımsız bir politika sürdürmeye hazır olmayacak ve Amerika’yla olan ilişkilerinin karşılığını ödeyecek. Bu bedel Rusya’yı çevreleme hattının Gürcistan ve Azerbaycan’a kadar genişletilmesi yolunu açacak. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Arap dünyasındaki istikrarsızlığın devam edeceğini öngörüyoruz. Sınırlarına çok yakın olan bu savaşa katılmak istemeyen Türkiye’nin güneye çekilmesini öngörüyoruz ve bu mücadelenin siyasi sonuçları Onu buna dahil olmak zorunda bırakacak. Mümkün olduğunca az ve yavaş müdahalelerde bulunacak ama sonuçta karışacakve bu müdahalelerin hacmi zamanla daha da artacak. Türkiye isteksiz de olsa sınırındaki kaosa daha fazla direnemez ve başka hiçbir ülke de bu yükü yüklenmez. Ne Suudi Arabistan ne de İran coğrafi veya askeri olarak bunu yapacak konumda değiller. Türkiye muhtemelen durumu dengede tutmak için nihayetinde Kuzey Afrika’ya kadar uzanan değişik koalisyonlar kurmaya çalışacak. Türk-İran çekişmesi zamanla artmaya devam edecek fakat gerektiğinde hem İran hem de Suudi Arabistan’la çalışma seçeneklerine de açık olacak. Dinamikler ne olursa olsun, Türkiye tam merkezde olacak.

Burası Türkiye'nin dikkatini çeken tek bölge olmayacak. Rusya zayıfladığında Avrupa’nın etkisi Karadeniz’in kuzey kıyıları gibi Türkiye’nin tarihsel ilgi alanlarına doğuya doğru yavaş yavaş hareket etmeye başlayacak. Türkiye’nin ticari, siyasi ve de ayrıca potansiyel olarak da askeri gücünü kuzeye doğru yansıttığını net bir şekilde öngörebiliriz. Buna ilaveten Avrupa Birliğinin bölümleri ve bireysel ekonomileri zayıfladığında veya bazı milletler doğuya doğru yöneldiklerinde, Türkiye geriye kalan tek güç olarak Balkanlar’daki varlığını artıracak. Bu olmadan önce Türkiye yurtiçindeki siyasi dengeyi yakalamalıdır. Türkiye hem seküler hem de Müslüman bir ülkedir. Mevcut hükümet Müslüman ve seküler kesim arasında köprüler kurmaya çalıştı fakat kalabalık olan seküler kesimden birçok yönden uzak olarak nitelendirildi. Önümüzdeki yıllarda şüphesiz yeni bir hükümet ortaya çıkacak. Bu çağdaşTürkiye için kalıcı bir fay hattı olacak. Birçok ülke gibi siyasi belirsizlik içinde Türkiye’nin gücü artacak. Önümüzdeki 10 yıl boyunca, iç siyasi çekişmelerin yanı sıra, askeri, istihbari ve diplomatik kurumların büyüklük ve fonksiyon açısından değişikliğe ihtiyacı olacak. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’nin başlıca bölgesel güç olarak ortaya çıkmasının ivme kazanacağını öngörüyoruz.”]

[i]https://www.aydinlik.com.tr/nato-nun-savas-bildirgesi-dogu-cephesi-yunus-soner-kose-yazilari-temmuz-2018

https://www.stratfor.com/forecast/annual-forecast-2016Türkçeye çeviren: S.C & NRA

 
8 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10 
Yorum YapYazdır
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Attila Aşut
 
Mustafa Önsel
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Nihat Genç
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
Türker Ertürk
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Mehmet Polat
 
Kazım DEMİR
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Arslan Bulut
 
Muhammet İKİNCİ
 
Ahmet Özer
 
Abdulkadir TİRYAKİOĞLU
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Mehmet Erdal Çağdaş
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1517 - Osmanlı ordusu Ridaniye Savaşında Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından, halifelik Osmanlılara geçti.
1580 - İstanbul Rasadhanesi III. Murat tarafından yıktırıldı.
1771 - Falkland Adaları İspanya tarafından Britanya'ya bırakıldı.
1842 - Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı.
1873 - Kasımpaşa tersanesi işçileri greve gitti.
1889 - Columbia Phonograph plak ve müzik şirketi Washington, D.C.'de kuruldu.
1905 - Birinci Rus devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmaları ve Kanlı Pazar diye anılan günde, 500 işçiyi öldürmeleri üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.
1924 - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi lideri Ramsay Mac Donald başbakanlığa atandı.
1930 - Gazi ve Türklük aleyhine" yayın yapmaktan dolayı Resimli Ay gazetesi aleyhine dava açıldı.
1932 - İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar (Okur) tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.
1938 - Yalova'da Termal Oteli açıldı.
1939 - Columbia Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı uranyum atomunu parçalamayı başardı.
1942 - İmla Kılavuzu'nun tüm okul ve işyerlerinde kullanılması hakkında genelge yayımlandı.
1946 - Ampul satışları serbest bırakıldı.
1947 - Fransa'da yeni kabineyi sosyalist Paul Ramadier kurdu.
1949 - Mao'nun orduları Pekin'i aldı.
1950 - İstanbul grekoromen güreş takımı İstanbul'da Paris takımını 7-1 yendi.
1952 - Dünyanın ilk jet yolcu uçağı olan de Havilland Comet, BOAC havayolu şirketinin filosunda hizmete girdi.
1953 - Türkiye Milliyetçiler Derneği kapatıldı.
1957 - İsrail ordusu Sina Yarımadası'ndan çekilmekle birlikte Gazze Şeridi'ndeki işgalini sürdürdü.
1959 - İzmir Toplu Basın Mahkemesi, Demokrat İzmir gazetesi yazı işleri müdürü Şeref Balçık'a 15 gün, gazetenin sahibi Adnan Düvenci'ye 1 yıl mahkûmiyet cezası verdi.
1959 - Kadın avukatlar, Refik Erduran'a "Bir Kilo Namus" adlı yapıtı nedeniyle açtıkları davadan vazgeçtiler.
1961 - İstanbul'da 300 cam işçisi kapalı salon toplantısı yaptı.
1965 - Yeni Seçim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni Seçim Kanunu milli bakiye sistemini ve birleşik oy pusulası kullanımını öngörüyor.
1969 - Teksif Sendikası'na bağlı işçiler Defterdar Fabrikası'nda grev başlattı.
1969 - Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun "Türk halkına mektup" başlıklı bildirisi toplatıldı.
1970 - Boeing 747 ilk kez Londra'ya uçtu.
1972 - Brüksel Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka ve Norveç 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) üye olacak.
1973 - 12 Mart dönemi başbakanlarından Nihat Erim İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıçlığı'na adaydı. Çok tepki görünce adaylıktan çekildi.
1977 - İstanbul'da Saraçhane-Sultanahmet arasında "Faşizme Ölüm" yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.
1980 - Güvenlik güçleri arama yapmak için TARİŞ (İzmir, İncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) işletmelerine girmek istedi; 50 kişi yaralandı, 600 işçi gözaltına alındı. TARİŞ'e bağlı işyerlerinde işçiler direnişe geçti.
1980 - Nükleer fizikçi Dr. Andrei Sakharov, SSCB'de ülke içi sürgüne gönderildi.
1981 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) yöneticilerinin tümü serbest bırakıldı.
1984 - Kullanıcı dostu grafik ara yüzü ve faresi ile bilgisayarı kullanıcılara sevdiren ilk ticari bilgisayar olan Apple Macintosh, ünlü "1984" televizyon reklam kampanyası ile tanıtılmaya başlandı.
1987 - Türkiye-Yunanistan Uyum Antlaşması Avrupa Topluluğu (AT) adına parafe edildi.
1987 - Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.
1988 - Nazım Hikmet'e vatandaşlık haklarının geri verilmesi için kampanya başlatıldı.
1989 - Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.
1990 - Sovyet lideri Gorbaçov, Kızıl Ordu askerlerinin ayaklanmayı bastırmak üzere Azerbaycan'a yollandığını açıkladı.
1991 - Bir Irak scud füzesi İsrail'e düştü,üç kişi öldü.
1996 - Gazeteci Metin Göktepe'yi öldürdükleri iddiasıyla biri emniyet amiri 24 polis gözaltına alındı.
1996 - Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu. Partinin genel başkanlığına Doç. Dr. Ufuk Uras seçildi.
1997 - Amerika Birleşik Devletleri senatosu, Madeleine Albright'ın ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olarak atanmasını onayladı.
2000 - Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümü ile ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkum etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı'nın ise beraatine karar verildi.
2006 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen açıklarında kaçakları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğünü bildirdi.
2006 - Mersin'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2006 - Profesyonel basketbol ligi olan NBA'in şu andaki en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant Toronto Raptors karşısında 81 sayı atarak NBA tarihinin Wilt Chamberlain'den (100) sonra bir maçta en çok sayı atan oyuncusu oldu.
2007 - Vikipedi Altın Örümcek 2006 "En İyi İçerik" ödülünün sahibi oldu.
2007 - Bağdat'taki bombalı saldırılarda 73 kişi öldü, 138 kişi yaralandı.
2007 - Bolu Tüneli'nin sağ tüpü açıldı.
871 - Basing Savaşı Danimarkalı istilacı vikingler anglosaksonları ( Anglosakson kralı:Ethelred of Wessex ) Basing'de yendi.
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
18
11
5
2
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
32
4
Kasımpaşa
18
9
2
7
29
5
Trabzonspor
18
8
5
5
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
10
Bursaspor
18
4
10
4
22
11
Göztepe
18
7
1
10
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
20
15
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
16
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
17
17
Erzurum BB
18
3
7
8
16
18
Çaykur Rizespor
18
2
9
7
15
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Süper Loto
17.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu010238404252
 
On Numara
21.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu03041416222431353940414345495156617273777980
 
Sayısal Loto
19.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu082024252837
 
Şans Topu
16.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu091218202301
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:48
  • Güneş07:33
  • Öğlen12:44
  • İkindi15:16
  • Akşam17:34
  • Yatsı19:07
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık