Trabzon adayından vahim sözler: AK Parti'ye verilmeyen oy...
Nihat Genç

Ya Türkiye Cumhuriyeti ya Tayyip

Nihat Genç

 
15 Mayıs 2018 Salı 12:55 
Yorum YapYazdır
 
 

24 Haziran seçimleriyle tarihlerin yazmadığı bir deliliğin peşindeyiz.

Tarihlerde ilk defa 'meclisin' zayıflatılacağı yani 'işlevsiz' bırakılacağı bir seçime gidiyoruz.

Ne aya gitmek ne cep telefonu icad etmek, ne konforlu şehirler, değil, tek başına meclis, insanlığın ve medeniyetin en yüksek değeridir.

Tarihte uğruna en çok kan dökülen yerdir.

İnsanoğlu, kralın yanına meclis koyabilmek ve sonunda meclisin üstünden kralı indirebilmek için asırlarca kanlı savaşlar verdi.

Okuma yazması olan herkese sağcı solcu bütün aydınlar ve akademisyen ve siyasilere sesleniyorum: Tarihlerde meclis'ten daha önemli büyük yüksek ne vardır?

Soruyorum, meclisi bir kurum olarak 'oylayarak' devre dışı bırakmış bir tarih bir ülke hatırlıyor biliyor musunuz?

Akıl almaz bir deliliğin içindeyiz.

MECLİSİN İŞLEVSİZ BIRAKILMASI DEVLETİN ORTADAN KALDIRILMASIDIR

Meclis, coğrafyadan vatan toprağından milletimizden ve bütün değer ve geleneklerinizden daha üstündür. (Unutmayın bir çok ülke işgal günlerinde sürgündeki meclislerle kurulmuştur.)

Meclisin işlevsiz bırakılması (kaldırılması) devletin ortadan kaldırılmasıdır.

Çünkü devlet kişilere-kişiye tabi olmayan bir organizasyondur.

Bu büyük organizmayı yasaları koyup bir arada tutan bir kişi değil, meclistir.

Aileyle hanedanla tek kişiyle soyla sopla devlet tarihlerde kaldı. Modern çağlarda devlet 'toplumun' çıkarı için vardır.

Siyasal bir düzen olabilmesi için denetim ve hesap verilebilirlik şarttır.

Hukuk'un üstünlüğü olmadan modern çağlarda devlet olmaz.

Çünkü 'hukuk' herkesi bağlar.

Siyasi sadakatle devlet olmaz.

Lidere duygusal bağla devlet inşa etmek kabile çağlarına aittir.

Bir milletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'meclisi' ortadan kaldırmak için bir seçime gitmesi, aklını yitirmesidir.

Bunun tek bir açıklaması gerekçesi vardır, devlet çökmüştür ve yeni tür bir devlet kurulmak üzeredir, bu yeni devleti de, bir avuç İslamcı müteahhit ve kafayı sıyırmış din adamlarıyla inşa ediyor.

GÜÇLÜ DEVLETLERDE İKTİDARDA PARTİNLE DAHA UZUN KALABİLİRSİN

Kardeşlerim, öyle böyle değil, bir felakete gidiyoruz, hepimiz aklımızı başımıza alalım, meclisin zayıflatılması kabul edilebilir bir delilik değildir.

Kaddafi'nin suçu devletinin olmamasıydı, sadece kendisi ve sarayı vardı.

Tunus'ta Bin Ali'nin suçu 'tek adam' oluşuydu, Mısır'da Mübarek'in suçu muhalefeti seçimleri hiçe sayıp diktatörlük kurmasıydı.

Hepsi tepetaklak oldu.

Kaddafi'nin Bin Ali'nin Mübarek'in suçu zamanı geldiğinde iktidardan inemeyişleriydi.

Zayıf devletlerde diktatörlükle kalabilirsin ancak güçlü devletlerde iktidarda partinle daha uzun kalabilirsin.

Pekala Tayyip iner ve başka bir AKP'li ya da benzer siyasi düşüncenin farklı partileri iktidarlarını uzun süre devam ettirebilirlerdi.

Şimdi ya Tayyip ya hiç!

Ya Türkiye Cumhuriyeti ya Tayyip!

BU ÜLKEYİ BİR ARADA TUTAN EN YÜKSEK 'KURUM'UN ZAYIFLATILMASI TAYYİB'İN DE SONUNU GETİRİR

Uyanın gerçeği görün Tayyip Bey'in hesapları ve rüyaları deliliğe varmıştır, artık Türkiye halkı Osmanlı tebaası (sürüsü) değildir, yüz yıl sonra bugün milyonlarca üniversite mezunu vermiş, sosyal hayat çoktan değişmiştir.

Abdülhamit dönemindeki tebaanın davranışlarıyla bu milyonlarca üniversite mezununun (sağcı olsun solcu olsun) davranış kalıpları aynı hiç değildir.

Abdülhamit döneminde her şeyi saraydan bekleyen bir halkımız vardı bugün hayat değişmiştir yetişmiş insanlarımız-milyonlarımız artık inisiyatif almak için hazırlanan yüksek eğitimden kültürden başarıyla ve insan olma coşkusuyla geçmişlerdir.

Meclis 'kurum' demektir, hukuk demek dağıtılan güçler-yetkiler demektir.

Bu ülkeyi bir arada tutan en yüksek 'kurum'un zayıflatılması Tayyib'in de sonunu getirir.

Tekrarla, ey AKP'liler önce siz görün, padişahlığın tarım-sürü-tebaa toplumuyla bir karşılığı vardı, bugün o padişahlığın ülkemizde sosyolojik bir karşılığı yoktur.

Bir siyasi hareket denetlemiyorsa orada devlet yok demektir.

Bir lider hesap veremiyorsa vermiyorsa orada devlet yok demektir.

Bir kişiye verilecek aşırı güç her türlü yolsuzluk istismarı katlayarak toplumu felaketlerin kapısına getirir.

Akılsızca her büyük siyasi değişim karşı büyük bir öfkeyi basıncıyla patlatır.

Ülkemizde yüzlerce üniversite medyasında yüzlerce yazar ve birinci sınıf okullarda okumuş binlerce aydını vardır, bu deliliğe karşı herkes 'dur' demeli.

SİYASETİN KUTSALDAN SOYLUDAN SIRADAN İNSANA İNDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ

Akıl almaz bir delilik.

Tarihlerde görülmemiş bir delilik.

Meclis Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her şeyidir.

Allah milletimizi korusun, dağılırsınız un ufak olursunuz bir daha 'birliği' 'düzeni' sağlayamazsınız.

Güle oynaya hala neyi parçaladığınızın farkında değilsiniz.

Ey okumuş yazmışlar, gelin tarihi sil baştan yeniden okuyalım, kabile devletlerinin 'ihtiyar meclislerinden' 'kurultaylarına' 'senatolarına' 'şuralarına' 'divanlarına' 'danışma meclislerine' kadar, Cengiz Han'ın yasalarından Atina şehir devletine kadar, Romasından Selçuklu Osmanlı saraylarına kadar, gelin tarihin ilk metinleri Ahura Mazda'dan Mısır hiyerografilerinden Sümer-Babil tabletlerine Hammurabi'ye Herodot'tan Homeros'a Çin Sarayı'ndan Fransız ihtilaline kadar bir daha okuyalım.

Tarihin ilk gününden beri 'yasa'nın ve 'hukuk'un gelişimini ve sonra yasa ve hukuk'un eşitler arası bir tartışma içinde 'kurumsallaşıp' meclise dönüştüğünü göreceksiniz.

Siyasetin kutsaldan soyludan sıradan insana indiğini göreceksiniz.

Meclis'in olmadığı bir yer oldu mu, en ilkel halinden bugüne insanlığın en büyük meşalesi haline gelmedi mi?

İnsan hakları ve kişilik hakları ve bütün anayasaların teminatı olmadı mı?

Milletlerin itibarı ve onuru olmadı mı?

Çok farklı toplulukları bir arada tutmadı mı?

İç savaşlara karışıklıklara son vermedi mi?

Ülkelerin bağımsızlığını korumadı mı?

Ülkelerin varlığının en büyük teminatı olmadı mı?

Ülkede yaşayan her sıradan insana en üst siyasi basamaklara yükselme şansı vermedi mi?

Aile ve hanedandan yola çıkıp herkesin haklarını savunan bir gelişme göstererek bugün insanlığın ve hukukun sığındığı tek biricik siyasi yuvamız haline gelmedi mi?

EY DEMİRÖRENLER EY KOÇLAR EY MİLLETİN .MINA KOYAN MÜTEAHHİTLER…

Geçtiğimiz yüz yıl içinde Çin sarayı Rus Sarayı Osmanlı sarayı yıkıldı ve hepsinin yerine halkın içinden gelenlerin liderleri meclisleri kuruldu, bir yüzyılda on binlerce yılın saraylarını o ülkelerin halkları yıkmadı mı?

Kehanetlerden ve falcılardan ve cinlerden milletleri kim kurtarmıştır, meclis.

Baba-oğul hanedanlıktan, padişahın soytarı ve dalkavuklarından ve imtiyazlı ve torpillilerden ve ağalık ve derebeylik ve paşalık ve rüşvet ve kayırma ve keyfilikten milletleri kim kurtarmıştır: Meclis.

Yunan tanrılarından zorba kahramanlardan tiranlardan güya kutsanmış din adamlarından soy sop hanedanlıklarından cadı avlarından hanlığa ortak olur diye kardeşlerini uykuda öldürenlerden haremlerden milletleri kim kurtarmıştır: Meclis

Padişahlar hatta peygamberler dahi ölümlüdür, meclis ise, kurumdur, padişah tek kişidir meclis 'toplum'un karşılığıdır.

Bugün doğu toprakları kişilere bağlanıp kurumlar inşa edemediği için medeni dünyaya rezil olmaktadır.

İnsan haklarını kişi haklarını hürriyetleri getiren 'herkesi' içine alan anayasaları inşa eden meclislerdir.

Ve hepimiz bağımsızlık savaşını meclisine borçlu olan Türk Milleti'nin evlatlarıyız.

Ve bugün kalkmış meclisi sarayın nedimesi sarayın soytarısı sarayın dalkavuğu haline getirecek, bir seçime gidiyoruz ve o meclisten maaş alan binlerce vekil ve o meclisin gücüyle kurulmuş üniversiteler ve o varlığını o meclisin gücüne borçlu medyamız bu gidişe karşı dur diyecek gücü kendinde göremiyor.

Ey Demirörenler ey Koçlar ey milletin .mına koyan müteahhitler, meclis yoksa o servetlerinizi koruyacak hukuk'u hakları çok ararsınız, çok.

Meclis yoksa yeniden sarayın karanlık odalarına gireceğiz, kim çuvala koyulup Sarayburnu'ndan denize atılıp boğuldu, kimin serveti ve mallarına el koyuldu müsadere tahliye edildi, bilemeyeceğiz demektir.

Her şeyi bilen küstah tanrıların kulları olacağız demektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesi hazinesi ve tüm toprak ve madenleriyle tek kişinin 'mülkü' haline geliyor demektir.

Ve her şeye hükmeden kutsal tanrıların polisleri korumaları tarafından her gün dövüleceğiz şikayet etsek de karşımızda sarayın köpeklerine hergün parçalatılacağız, demektir.

Çektiğimiz acıları ağır vergileri işsizliğimizi yoksulluğumuzu ve bugün Kıbrıs açıklarında neler oluyor bilmeyeceğiz şimdi İngiltere'de hangi pazarlık içindeyiz hiç duymayacağız yarın kimlerle el altından hangi uluslararası firmalara ülkemiz madenleri peşkeş çekilecek haberimiz olmayacak ülke serveti hangi yandaşlara talan ettirilecek gıkımız çıkamayacak demektir, konuşan tartışan çareler üreten dert edinen hiç bir kurumumuz yok demektir.

Ey Türk Milleti son on altı yıl geceyi kimlerle geçirdin, ki kafayı sıyırmış bu kadar şizofren bir seçime razı olur hale geldik!

 
15 Mayıs 2018 Salı 12:55 
Yorum YapYazdır
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Türker Ertürk
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Kazım DEMİR
 
Nihat Genç
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
Attila Aşut
 
Arslan Bulut
 
Mehmet Polat
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Mustafa Önsel
 
Muhammet İKİNCİ
 
Ahmet Özer
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Mehmet Erdal Çağdaş
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1812 - Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi.
1830 - ABD Başkanı Andrew Jackson, Amerikan Kızılderililerinin yurtlarından çıkarılmasına ve başka yerlere sürülmelerine olanak tanıyan Yerli İskân Yasası'nı imzaladı.
1862 - Sayıştay kuruldu.
1902 - Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.
1913 - Osmanlı'da ilk feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu.
1918 - Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu, 27 Nisan 1920'de SSCB tarafından ilhak edildi.
1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.
1919 - İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.
1928 - Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.
1930 - İnşası 2 yıl süren, New York City'nin önemli sembollerinden Chrysler Binası resmen açıldı.
1933 - Naziler Alman Komünist Partisi'nin bütün mallarına el koydu.
1937 - İngiltere'de Neville Chamberlain Başbakan oldu.
1952 - Yunanistan'da kadınlara seçme hakkı verildi.
1953 - Kore'de 28-29 mayıs savaşlarında Türk tugayı 155 şehit verdi.
1954 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) en çok konuşulan diller arasına Türkçe'yi de aldı.
1959 - ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak Dünya'ya döndü.
1961 - Uluslararası Af Örgütü, Londra'da kuruldu.
1987 - Batı Alman pilot Mathias Rust küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.
1992 - Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Ümit Köprüsü hizmete girdi.
1999 - 57'nci hükümet kuruldu. MHP, DSP ve Anavatan Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinde Başbakan Bülent Ecevit oldu.
1999 - Leonardo da Vinci'nin şaheseri Son Akşam Yemeği adlı tablo, 22 yıl süren restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle İtalya'nın Milano kentinde yeniden sergilenmeye başlandı.
2002 - NATO, Rusya'yı sınırlı ortak ilan etti.
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Süper Loto
24.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu061134404950
 
On Numara
21.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu01020406122428323341445153585965686973757678
 
Sayısal Loto
26.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu011011132634
 
Şans Topu
23.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu060910242712
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak02:33
  • Güneş04:46
  • Öğlen12:30
  • İkindi16:29
  • Akşam19:52
  • Yatsı21:47
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık