Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi İle Söyleşi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Karanlığın içinden geçtiğimiz zamanları yaşıyoruz. Nefesimiz düğümlenirken boğazımıza etrafımızdan ışık arıyoruz, rehber bulmaya çalışıyoruz. Toplum ve birey, kendisini yalnız hissettiğinde ya da ötekileştirildiğinde “bir topluluğa ait olmak” güdüsünü taşır. Bu aidiyet duygusunun kitleselleşmesi ve kollektif bir şekilde bir araya gelmesinin sonucunda ise Sivil Toplum Kuruluşları kurulmuştur. Temelleri bağımsızlık ve özgür irade üzerine kurulan Sivil Toplum Kuruluşları; bireyi merkeze alan, kitlesel mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kurulmuş yapılardır.  

Birlikte yaşamı paylaştığımız ancak varlığını bilmediğimiz bir çok yapıyla iç içeyiz. Bu yapılardan en önemlisi de STK’larıdır. Varlıklarını duyduğumuz ve bildiğimiz birçok STK’nın ne olduğunu, neyi amaçladığını, neler yaptığını bilmiyoruz. STK’lar  tüm Türkiye için olduğu kadar Trabzon için de önemli ve vazgeçilmez yapılardır. “Trabzon’daki STK’lar ile Pazar Söyleşisi” adını verdiğimiz bu söyleşide Trabzon’daki tüm STK’lara yer açıp bu konuda bilgilenmek  ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan STK’ların önemine yer vereceğiz. Örgütlü toplum sağlıklı toplumdur düşüncesiyle yola çıktığımız “Pazar Sohbetleri” dizisinde; Trabzon’daki Sivil Toplum Kuruluşlarını tanımak ve toplumsal yapılar içindeki yerini anlamak umuduyla böyle bir söyleşi dizisi gerçekleştiriyoruz. Bu söyleşimizin üçüncü konuk STK’sı ise “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi ” derneğidir.

Hep bu birliktelik dileklerimle, iyi okumalar dilerim.

WhatsApp Image 2021 04 11 at 11.05.57

Söyleşen : Cumali Yardım

Günümüz demokrasisinin en önemli unsurlarından birisi de Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak derneğinizi ve demokrasi blokları içerisindeki yerinizi nasıl tanımlarsınız?

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır.

Trabzon da çalışmalar yapan bir dernek olarak Trabzon ve Trabzonluların Sivil Toplum Kuruluşlarına bakışı nasıl, bundan biraz bahseder misiniz?

Geçmişten günümüze Trabzon Kent Kültürü olarak tarihi misyonuna yaraşır şekilde halkın yaşadıkları şehirle ilgili daha çok düşünmesini ve fikirlerini dile getirmesini amaçlayan bir sivil toplum örgütü şiarıyla yaptığımız çalışmalarda görünürlüğümüzün daha ileri seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu bağlamda, Trabzon’da yaşayan insanların da bize bakışı olumlu anlamda gelişmeye açık olarak devam etmektedir.

Trabzon’da faaliyet gösteren bir dernek olarak şehre kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda bir katkı sunuyor musunuz? Sunuyorsanız bu çalışmalarınız nelerdir?  Bu çalışmalarınızı yeterli buluyor musunuz?

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubemizin Gazeteci Ömer Güner anısına düzenledeği 6.Kitap ve Kültür Şölenini gerçekleştirdik. Kitap ve Kültür Şölenimize 40’a yakın şair, yazar ve sanatçı ile birlikte 50’nin üzerinde yayınevi katılmıştır.
 • Maçka İbrahim Hatun Genç Çağdaş Etkinlik Merkezimizde; İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimize yönelik olarak derslerinin gelişimine katkı sunma, sosyal ve kültürel olarak bir sonraki sınıflarına ve okullarına hazır hale getirmek için eğitim-öğretim dönemlerinde planlı programlarımızı devam ettiriyoruz. Covid-19 salgını sürecinde eğitimlerimiz Online olarak devam etmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin anne velilerine yönelik olarak da KADINLARLA EL ELE projesi online olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz için yardımcı olduğumuz dersler aşağıdadır.

 • Drama
 • Satranç
 • Resim
 • Fen Bilgisi
 • Türkçe
 • Matematik
 • İngilizce
 • Ulusal Bayramlarımızda, Anma günlerinde ve diğer önemli günlerde; ÇYDD Trabzon Şubesi üyeleri, Çağdaş Gençliği ve halkla birlikte yapılan bu etkinliklerde hep kent kültürü içerisinde yer aldık.
 • COVİD-19 Salgını nedeniyle ÇYDD Trabzon Şubemiz Çağdaş Gençliğimiz ile birlikte;
 • Sanat ve Edebiyat Kulübü
 • Müzik ve Halkoyunları Kulübü
 • Çevre Kulübü
 • Toplumsal Bellek – Belgesel ve Sinema Atölyesi
 • Kişisel Gelişim Atölyesi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi
 • Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Atölyesi
 • Siyaset ve Tarih Atölyesi
 • Bilişim ve Teknoloji Atölyesi
 • Deniz Yıldızı Projesi

Trabzon halkının aydınlanmasına katkı sunma adına yaptığımız etkinlikleri Dijital ortamda online olarak gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

Burs ve Gençlik Komisyonumuzun çalışmaları doğrultusunda 196 orta öğretim kız öğrencimize “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” projesinden burs vermeye, kendilerini sosyal ve kültürel anlamda desteklerken ekonomik olarak da hem öğrencilerimizi hem de ailelerini desteklemeye devam ediyoruz.

Üniversite öğrencilerimizden “Bir Işıkta Siz Yakın” projesinden 169 öğrencimize bir yılda 10 ay olmak üzere burs desteği veriyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde bir çok kişi işsiz kaldı. Bu dönemde öğrencilerimizin bu burslara daha çok ihtiyaç duyacağı bilinciyle hareket ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu bağlamda ÇYDD’ye burs desteğinde bulunan burs verenlerimize özel olarak teşekkür ediyorum.

WhatsApp Image 2021 04 11 at 11.05.59

Sivil Toplum Kuruluşları ve demokrasinin geleceği konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak değişmesini istediğiniz hususlarda bir baskı unsuru olabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Amaçlarımızı aşağıdaki başlıklar altında sıralamak istiyorum.

 • Evrensel hukuk ilkeleri, Anayasa ve yasalar doğrultusunda evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi. Bu konuların ihlalinde sivil toplum lehine baskı unsuru olunması,
 • Çocuklar ve gençlerin sosyal, kültürel ve bedensel gelişmelerinin sağlanması, sağlık konularında eğitimlerle desteklenmesi,
 • Toplumda çevre bilincinin ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artması için faaliyetler yapılması, çözümlerine destek oluşturulması,
 • Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla kız çocuklarının okullaştırma oranının arttırılmasının sağlanması. Üniversite öğrencilerine yönelik burs uygulamalarında nitelik ve nicelik konularını güçlendirmek, burs veren ve burs alanların sürekliliğini sağlamak.
 • Çağdaşlaşma ve eğitimde reform çalışmalarına öncülük edilmesi. “Çağdaşlaşma ve eğitimde Cumhuriyet kazanımları, Laiklik, Demokrasi konusuna yer verilmesi”,
 • Kadınların eğitimli ve meslek sahibi bireyler olmaları için çalışmalar yapılması.
 • Bursiyer Mezunlarımızın derneğe kazandırılmasını sağlamak.
 • Genel Merkez ve şubelerimizin, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etme gücünü arttırmak, ortak dili geliştirmek ve uygulamalarımızı standartlaştırmak.
 • Görünürlüğümüzü arttırmak, tanıtım etkinliklerimizi olanaklar el verdiğince, her alanda, ama en çok sosyal medya üzerinden gerçekleştirmek. Şubeler ile birlikte ortak etkinlikler yapmak, yeni üye, gönüllü ve genç kazanmaya yönelik çalışmalar ile iletişimi güçlendirmek. Bağış ve destekçilerle memnuniyeti arttıracak ve güçlendirecek çalışmalar yapmak.
 • ÇYDD Şubeleri ile eşgüdüm halinde çalışabilme koşullarının oluşturulması, şube gereksinimlerinin tespiti ve çözümler üretilmesi, şubenin dernekler yasası doğrultusunda sürekli eğitim ve iç denetim desteği ile güçlendirilmesi, şube sayılarının arttırılması.
 • Öncelikle çocuklar, gençler, kadınlar ve üyelerimiz olmak üzere spor konusunda farkındalık yaratmak.
 • Ülkemizde Afet riski ve krizini yönetme, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • ÇYDD için mevcut ve gelecek ihtiyaçları doğrultusunda tüm iş süreçlerinin birbirleri ile entegre bir şekilde dijital ortamda yürütülmesini sağlayarak dernek birimlerinin ve şubelerin kullanabileceği modülleri içeren ve bu modüllerin tümünün birbiriyle entegreli olduğu bir bilişim otomasyon sisteminin inşa etmektir.

  Sivil Toplum Kuruluşu’nun önemli bir misyonu da toplumun sorunlarını çözerek onu geleceğe hazırlamaktır. Derneğinizin bu çabaları, geleceği hazırlama da yeterli olur mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Derneğimiz, 04.09.1997 tarih ve 1997/9886 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. Derneğimizin amacı; Atatürk ilke ve devrimleri (Kemalizm) ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır.

Derneğimiz amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1. Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkmak, onları tanıtmak ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlamak;
 2. Bu amaçla kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek;
 3. Derneğin amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak;
 4. Okul, kurs, yuva, yurt, pansiyon, konukevi, eğitim ve kültürevi, kitaplık, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler kurmak ve bunları işletmek, vakıflar kurmak, burs vermek;
 5. Amacı doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri 
  yayınlar çıkarmak; 
 6. Üyeler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı geliştirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek, bu amacı gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek;
 7. Amacı doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri araştırmaları yapmak ve yaptırmak;  
 8. Balo, kermes, sergi, tiyatro, konser, gezi, eşya piyangosu ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak;
 9. Doğal afetler, savaş, terör, iş kazası ve şiddet mağdurlarına ve bu mağdurların çocuklarına, başta eğitim amaçlı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, gerekli tesisleri kurmak,
 10. İktisadi işletme kurmak;
 11. Bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere il ve ilçelerde, belde ve köylerde şubeler ve temsilcilikler açmak, platformlar, çalışma kolları ve komisyonlar oluşturmak,
 12. Yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açmak, platformlar oluşturmak, benzer amaçlı dernek ya da kuruluşlara katılmak, bu kuruluş ya da kişilerle işbirliği yapmak; 
 13. Derneğin amaç edindiği hizmetlerin tüm bireylerin yararına açık 
  olarak gerçekleşmesini sağlamak. Bu alanlarla ilgili projeler üretmek.

ÇYDD Trabzon Şubesi olarak bütün bu amaçları gerçekleştirme yolunda çalışmalarımızı gönüllülük esasına göre gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kurucumuz rahmetli Prof. Dr. Sayın Türkan SAYLAN hocamızın söylediği gibi “Sorunun değil, çözümün bir parçası olma” yolunda, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yolumuza devam ediyoruz.

WhatsApp Image 2021 04 11 at 11.05.59 1

Teşekkür ederim,
Saygılarımla.

Metin SERDAR
ÇYDD Trabzon Şubesi Başkanı

Söyleşiye verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi İle Söyleşi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Vira Trabzon ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!