Trabzon Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği ile Söyleşi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

            Karanlığın içinden geçtiğimiz zamanları yaşıyoruz. Nefesimiz düğümlenirken boğazımıza etrafımızdan ışık arıyoruz, rehber bulmaya çalışıyoruz. Toplum ve birey, kendisini yalnız hissettiğinde ya da ötekileştirildiğinde “bir topluluğa ait olmak” güdüsünü taşır. Bu aidiyet duygusunun kitleselleşmesi ve kollektif bir şekilde bir araya gelmesinin sonucunda ise Sivil Toplum Kuruluşları kurulmuştur. Temelleri bağımsızlık ve özgür irade üzerine kurulan Sivil Toplum Kuruluşları; bireyi merkeze alan, kitlesel mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kurulmuş yapılardır.  

Birlikte yaşamı paylaştığımız ancak varlığını bilmediğimiz bir çok yapıyla iç içeyiz. Bu yapılardan en önemlisi de STK’larıdır. Varlıklarını duyduğumuz ve bildiğimiz birçok STK’nın ne olduğunu, neyi amaçladığını, neler yaptığını bilmiyoruz. STK’lar  tüm Türkiye için olduğu kadar Trabzon için de önemli ve vazgeçilmez yapılardır. “Trabzon’daki STK’lar ile Pazar Söyleşisi” adını verdiğimiz bu söyleşide Trabzon’daki tüm STK’lara yer açıp bu konuda bilgilenmek  ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan STK’ların önemine yer vereceğiz. Örgütlü toplum sağlıklı toplumdur düşüncesiyle yola çıktığımız “Pazar Sohbetleri” dizisinde; Trabzon’daki Sivil Toplum Kuruluşlarını tanımak ve toplumsal yapılar içindeki yerini anlamak umuduyla böyle bir söyleşi dizisi gerçekleştiriyoruz. Bu söyleşimizin altıncı konuk STK’sı ise “Karadeniz Yazarlar Birliği Derneğidir ”

Söyleşen: Cumali Yardım

9a5a69e8 3ce8 4fde 80fe 04d634129f39
d2b570d7 8600 4904 97c3 03f1764e464e

Günümüz demokrasisinin en önemli unsurlarından birisi de Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği olarak derneğinizi ve demokrasi blokları içerisindeki yerinizi nasıl tanımlarsınız?

Derneğimiz 1992 yılında kuruldu. Bölgemizin en köklü derneklerinden birisidir. Kuruluş aşaması da dikkate alındığında yaklaşık 30 senelik bir geçmişe sahiptir. Derneğimizin bünyesinde çok değerli yazar, çizer, Şair, sanatçı, edebiyatçı ve diğer benzer sahalarda üyeler mevcuttur. Sivil toplum örgütleri toplumların dinamikleridir. Yani toplumu canlı tutan, diri tutan unsurlarıdır. Bu nedenle Karadeniz Yazarlar Birliği Derneğini kuran, şu anda hayatta olmayan büyüklerimize Allah’tan rahmet, yaşayanlara sağlık diliyorum.

Derneğimiz gerek Trabzon’un gerek bölgenin gerekse Ülkemizin kültürel taşıyıcıları arasında yer almaktadır. Kültürel kalıtımın en önemli öğelerinden birisidir. Bu zamana kadar toplum içerisindeki faaliyetleri ile etkinlikleriyle, eserleriyle, mesajlarıyla dengede bir tutum sergilemiştir. Toplumumuzun kültürüne, edebiyatına, sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra  çoğu zaman yön veren olmuştur. Asla tabela Derneği olmamıştır. Tüzüğündeki amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. Nicelikten daha çok niteliği önceleyen bir derneğiz. Derneklerin asli görevleri içerisinde kalmaları gerektiğinden yola çıkarak titizlikle iç denetimini yapabilen bir dernektir. Bilindiği üzere birçok dernek kurulduğu amaçlardan farklı yönlerde işlerle iştigal etmiştir. Bu da sivil toplum örgütlerinin demokrasiye, topluma olan katkılarını zaafa uğratmaktadır. O nedenle tüzüğüne uygun çalışmalar yapan bir dernek anlayışımıza son derece önem veririz.-

13aa6d65 30d2 4f38 927f 92e16fcaeddf

Trabzon da çalışmalar yapan bir dernek olarak Trabzon ve Trabzonluların Sivil Toplum Kuruluşlarına bakışı nasıl, bundan biraz bahseder misiniz?

Derneğimiz, merkezi Trabzon’da olan bölgesel nitelikli bir dernektir. Trabzon şehri İstanbul’dan sonra metrekaresine en çok sanatçı düşen şehirdir. Kültür erbabı, sanat erbabı bu şehrin bağrından yetişmiştir. Bu durum aynı zamanda bize şehrin sanata  bakışını da ifade etmektedir. Yani iyi niyetli yapılmış olan tüm çalışmalarda, güven duyulan tüm çalışmalarda halkımız bu faaliyetleri yapanlara destek vermektedir. Karadeniz yazarlar birliği de 30 senedir  halkın içerisinde halkla beraber çalışmalarını yürüttüğü için hem üyelerinin, hem de halkın güvenini kazanmış nadide bir dernektir. Burada  bir konuya parmak basmak istiyorum. O da şudur; zaman zaman yukarıda da bahsetmeye çalıştığım şekliyle amacına uygun davranmayan ya da kimi zaman kişilerin ünvan almak için kurmuş olduğu, etkisi, niteliği pek olmayan ya da şahısların amaçlarına hizmet eden yapıları, sivil toplum örgütleri ,belli kriterlere tabi tutarak gerek valiliğin bünyesinde gerekse yerel yönetimlerin bünyesinde olan birimler  tespit edip ayıklayabilmelidir. Bunun için gerekirse üniversiteden, okullardan, belediyelerden, valilikten uzman kişilerden oluşacak heyetler bu iş için görevlendirilebilir Böylelikle istatistik yapmak yerine kaliteli faaliyetler yapmak ön plana alınmış olur.

ffba99cf b4fe 40f1 98f9 d476ad03d230

Trabzon’da faaliyet gösteren bir dernek olarak şehre kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda bir katkı sunuyor musunuz? Sunuyorsanız bu çalışmalarınız nelerdir?  Bu çalışmalarınızı yeterli buluyor musunuz?

Karadeniz yazarlar birliği on yıllardır şehrimize, bölgemize, ülkemize  yüksek hizmetler yapmaktadır. Gerek uluslararası, gerek ulusal ve de gerekse bölgesel çapta birçok faaliyete imza atmıştır. Yurtdışından sanatçıları, edebiyatçıları, kültür erbabını Şehrimize kadar taşıyıp iki kültürler arası iletişimi, işbirliğini artırıcı faaliyetlere imza atmıştır. Ulusal ve yerel şairleri bir araya getirip geleneksel şiir şölenleri düzenlemiştir. Düzenlemeye de devam etmektedir. Ayrıca ülkemizin çeşitli şehirlerinde yapılan faaliyetlere çağrılmış olup üyeleriyle bu tür etkinliklere icabet etmiştir. Azerbaycan’dan, Kafkaslar’dan, Macaristan’dan, Bosna’dan ve birçok ülkeden kültür elçilerini konuk etmiş karşılıklı olarak kültürlerarası birlikteliği sağlamıştır. Karayel adlı dergisini devam ettirerek kültür zincirini kesintiye uğratmadan sürdürmüştür. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri de gerek internet radyosu ile gerekse diğer sosyal ağlarla faaliyetlerini dijital ortamda sürdürmektedir.-

Sivil Toplum Kuruluşları ve demokrasinin geleceği konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği olarak değişmesini istediğiniz hususlarda bir baskı unsuru olabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Sivil toplum örgütleri demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Bu gerçek böyle iken sivil toplum örgütleri de yukarıda değindiğim gibi tüzüklerine uygun faaliyetler içerisinde olmalıdır. Amaç bir dernek kurmuş olmak olmamalıdır. Amaç topluma dinamizm getirmektir, toplumun tıkanmış kanallarını açmaktır, çözüm üretmektir, toplumun dokusunu canlandırmak zenginleştirmektir.

Demokrasi standardı algılanmaya göre değişken bir sistem olmuş olsa bile insanları en çok rahatlatan bir sistem olmuştur. Hangi sistem olursa olsun sistemi yürüten, işler hale getiren insan unsurudur. Eğer insan kalitesini, vatandaşlık bilincini, eğitim düzeyini geliştiremez iseniz iyi bir sistemin kötü bir uygulayıcısı durumuna düşebilirsiniz. Sivil toplum örgütlerinin bu noktada katkıları kaçınılmazdır. Şöyle ki toplumdaki işleyişi gözlemler, tıkanan noktaları ya da yapılan yanlışlara itiraz eder ve çözüm üretir, önerilerde bulunur. Zaman zaman dernekler ya da sivil toplum örgütlerinin bir kısmı, sadece itiraz etme üzerine bir görev icra etmekteler. Yapılan itirazın gerekçelerini oluşturmak, neden değişmesi gerektiğini ortaya koymak, ona uygun da çözümler üretmek demokrasilere gerçek katkıyı oluşturur. İmparatorluk bakiyesi ve çok kültürlü ülkelerdeki bizim ülkemiz böyle bir ülke, demokrasi süreç ister, fedakarlık ister, samimiyet ister. Demokrasi denen sistemin içerisindeki unsurlara, kavramlara ne kadar ortak anlam verebilir isek demokrasiyi geliştirmekte o kadar birlikte davranmış oluruz. Demokrasiye yönelik ortak anlamlandırma ne kadar çoğalırsa demokrasi denen sistemin içine girecek olan insan sayısı da o kadar artar. Böylelikle demokrasi denen sistem birilerine, bir kesime layık olan bir sistem olmaktan çıkar toplumun bütününü kucaklar hale gelir. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği bilinçli bir demokrasi savunucusudur. Ayrıca demokrasiye sürekli katkı sağlayan bir paydaşıdır.

Sivil Toplum Kuruluşu’nun önemli bir misyonu da toplumun sorunlarını çözerek onu geleceğe hazırlamaktır. Derneğinizin bu çabaları, geleceği hazırlama da yeterli olur mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Derneğimiz, tüm sivil toplum örgütlerinde olması gerektiği gibi Demokrasiyi önce kendi bünyesinde yaşamaya ve yaşatmaya çalışan bir dernektir. Buradan elde ettiğimiz demokrasi olgunluğu ile Ülkemiz adına gerekli olan demokratik faaliyetlere katkılarımızı daha bilinçli olarak sunmaktayız. Gerek yurt içinde işbirliği halinde olduğumuz diğer sivil toplum örgütleriyle gerek yurtdışından işbirliği yaptığımız kültür temsilcileriyle yapılan tüm çalışmalar Ülkemiz adına bilinçlenme, vatandaşlık bilincini artırma, demokrasinin olgunlaşması ve de demokratik çarkların doğru bir şekilde işletilmesi adına üstün faydalar sağlamaktadır. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği olarak iç bünyemizde atölye çalışmaları yaparak katkılarımızın kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz. Hiçbir zaman yaptığımız çalışmaları yeterli bulmamaktayız. Yeterli bulduğumuz an misyonumuzu tamamlamış oluruz. Halbuki sürekli değişim halinde olan toplum için sürekli çözüm önerileri gerekmektedir. Değerli bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz.

Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği Genel Başkanı

                                                                                                       Eğitimci-yazar

                                                                                                   Sebahittin SARUHAN

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Trabzon Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği ile Söyleşi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Vira Trabzon ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!